Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Водачите на моторни превозни средства и операторите на подвижни съоръжения управляват влакове и моторни превозни средства, управляват и контролират подвижни промишлени и селскостопански машини и съоръжения, изпълняват дежурства на палубата на кораби или плавателни съдове.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Водачите на моторни превозни средства и операторите на подвижни съоръжения изпълняват следните основни задачи:
- управляват влакове и моторни превозни средства;
- управляват и контролират подвижни промишлени и селскостопански машини и съоръжения;
- изпълняват дежурства на палубата на кораби или плавателни съдове.

Тази подклас включва следните групи:

831 Локомотивни машинисти и сродни на тях

832 Водачи на леки автомобили и мотоциклети

833 Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси

834 Оператори на подвижни съоръжения

835 Палубни моряци и сродни на тях

  • Група 831 - Локомотивни машинисти и сродни на тях
  • Група 832 - Водачи на леки автомобили и мотоциклети
  • Група 833 - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси
  • Група 834 - Оператори на подвижни съоръжения
  • Група 835 - Палубни моряци и сродни на тях