Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Монтажниците монтират и сглобяват продукти и оборудване от елементи и части съгласно спецификации и процедури. Произвежданите продукти могат да преминават от един работник към друг по поточна линия.

Монтажниците изпълняват следните основни задачи:
- сглобяват продукти и оборудване от елементи и части съгласно спецификации и процедури;
- преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и чертежи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране;
- записват производствени и оперативни данни в специални формуляри;
- проверяват и тестват готови и монтирани изделия, кабелни инсталации и мрежи;
- бракуват дефектни части, елементи и сглобки.

Този подклас включва следните групи:

821 Монтажници

  • Група 821- Монтажници