Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Продавачите продават и демонстрират стоки в магазини на едро и дребно, на щандове и пазари, по системата „от врата до врата”, по телефона или чрез контактни центрове. Те могат да регистрират и приемат плащания за закупени стоки и услуги. Тук се класифицират още и собствениците на малки магазини.

Продавачите изпълняват следните основни задачи:
- продават в магазини на едро и дребно, на щандове и пазари, по системата „от врата до врата”, по телефона или чрез контактни центрове за връзка с клиенти;
- демонстрират и излагат стоки на потенциални купувачи;
- продават и обслужват клиенти на хранителни щандове и на улицата за непосредственна консумация;
- отговарят за редовното снабдяване със стоки за продажба;
- подреждат и излагат стоки, опаковат и пакетират продадените стоки;
- определят продуктовото разнообразие, стоковите запаси и ценовите нива на стоките;
- работят с касови апарати, оптически скенери за баркодове, компютри или друго оборудване за регистриране и приемане на плащания при покупка на стоки и услуги.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Тази подгрупа включва следните групи:

521 Продавачи на пазари и амбулантни търговци

522 Продавачи в магазини

523 Касиери и продавачи на билети

524 Друг персонал, зает с търговия

  • Група 521 - Продавачи на пазари и амбулантни търговци
  • Група 522 - Продавачи в магазини
  • Група 523 - Касиери и продавачи на билети
  • Група 524 - Друг персонал, зает с търговия