Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Персоналът, зает в сферата на персоналните услуги предоставя услуги, свързани с пътувания, организиране на домакинство, приготвяне и доставяне на храни, фризьорство и козметика, грижи за домашни любимци и други услуги за личността.

Персоналът, зает в сферата на персоналните услуги изпълнява следните основни задачи:
- организира и предоставя услуги, свързани с пътувания и разглеждане на забележителности;
- оказва помощ при поддържане на домакинство;
- приготвя и сервира храни и напитки;
- предоставя фризьорски, козметични или компаньонски услуги;
- обучава водачи на моторни превозни средства;
- предсказва бъдещето;
- извършва услуги по траурни обреди;
- полага грижи за домашни любимци.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този подклас включва следните групи:

511 Обслужващ персонал в транспорта

512 Готвачи

513 Сервитьори и бармани

514 Фризьори, козметици и сродни на тях

515 Домакини и икономи

516 Друг обслужващ персонал

  • Група 511 - Обслужващ персонал в транспорта
  • Група 512 - Готвачи
  • Група 513 - Сервитьори и бармани
  • Група 514 - Фризьори, козметици и сродни на тях
  • Група 515 - Домакини и икономи
  • Група 516 - Друг обслужващ персонал