Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Персоналът, осигуряващ защита и сигурност защитава хора и собственост от пожари и други рискове, поддържа закона и реда, прилага нормативните разпоредби.

Персоналът, осигуряващ защита и сигурност изпълнява следните основни задачи:
- предотвратява и гаси пожари;
- спасява хора от горящи сгради и местата на инцидента;
- поддържа закона и реда;
- прилага нормативни разпоредби, патрулира обществени места и арестува нарушители на реда;
- регулира пътния трафик и упражнява правомощията си в случай на злополуки;
- надзирава и поддържа реда в затвори, поправителни домове или други подобни заведения;
- патрулира или наблюдава опазването на собствеността от кражби и вандализъм;
- контролира достъпа до институции, поддържа реда и прилага разпоредби при обществени прояви и в институциите.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работещи.

Този подклас включва следната група:

541 Персонал, осигуряващ защита и сигурност

  • Група 541 - Персонал, осигуряващ защита и сигурност