Архив от дата:

.


БЛОГСтъпка към една по-социална ЕвропаКакво е Европейският социален стълб?

 

Основната цел на Европейския стълб на социалните права е създаването на справедлив общоевропейски пазар на труда и осигуряването на по-добра защита на работниците в ЕС. Инициативата е насочена към страните от Еврозоната, като има възможност останалите държавни членки да се присъединят, ако желаят.

 

Европейският стълб на социалните права следва да стъпва върху и да допълва достиженията на правото на ЕС в социалната област. Идеята е тази рамка да послужи като ориентир за политики в области, които ще доведат до създаването на добре функциониращи справедливи пазари на труда и социални системи.

 

Концепцията ще се обсъжда през цялата 2016 г. В дебатите ще участват институциите на ЕС, националните парламенти, социалните партньори, гражданското общество, експерти от академичните среди. Окончателният вариант на Европейския стълб за социалните права трябва да е готов в началото на 2017 г.

 

Повече за Европейския стълб за социалните права, можете да видите в това видео:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I117111&sitelang=en&videolang=INT/EN

 

Снимка: EU2016NL
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България