Архив от дата:

.


Деница Сачева: Българският модел за социална политика не разделя детето от семейството„Денят започва“, БНТ, 07.02.2020г.

 

Водещ:В следващите минути ще си говорим за социалната политика и за грижата на държавата към най-уязвимите. Мой гост е социалният министър Деница Сачева. Да започнем оттам, не отмина много време от последните скандални случаи и разкрития в домове за възрастни хора за грижа, за болни възрастни хора. Станаха популярни в медиите, след като близки се оплакаха. Та какво показаха проверките в тези домове, а и не само?

 

Деница Сачева: Проверките вече бяха оповестени, конкретно случая с Горско Косово не беше установена недобросъвестност от страна на служителите на дома, а що се отнася до Пловдив, там бяха взети съответните мерки. В момента се води разследване на прокуратурата. Бяха уволнени двама души, както си спомняте. Тази седмица проведохме среща с всички домове за хора с деменция, с всички ръководители на такива домове, с кметовете, както и със социални услуги, които предлагат грижи за възрастни. Това, което се очерта като общ проблем за всички, това е на първо място, проблемът с кадрите, защото навсякъде има недостиг от квалифициран персонал, особено що се отнася до медицински сестри и медицински грижи, тъй като тези домове обикновено освен социалните услуги очакванията към тях са, че може би те ще предоставят и медицински грижи. В това отношение един съществен проблем в България е липсата на хосписи, защото може би хората имат по-голямо очакване да получат повече медицински грижи, отколкото социалните услуги, затова се получава и това разминаване в очакванията. За съжалени, по отношение на медицинския персонал почти навсякъде хората, които са ангажирани в тези домове, са над 65 години, и това е тенденция, която ние постоянно отчитаме. Може би в това отношение трябва да се направят комплексни мерки.

 

Водещ:Ниското заплащане ли е причината за това хората да не искат да работят в такива институции, специалистите?

 

Деница Сачева: Заплащането е една от основните причини, но разбира се, към това се добавят и други фактори като условия на труд, очаквания, взаимоотношения с близки и роднини. Между другото втората тема, която беше поставена, беше именно тази за очакванията на обществото към тези услуги, от една страна, и от друга страна, за това как да се поддържат по-добра връзка със семействата. Защото много са и различни отношенията, особено що се отнася до заплащането на тези услуги. Бяха дадени конкретни предложения какво би могло да бъде направено по отношение на пенсиите на хората, с които те биха могли допълнително да подкрепят финансирането на тези услуги, по отношение на добавки.

 

Водещ:Как с пенсиите, в какъв смисъл?

 

Деница Сачева: Защото в момента се очаква като цяло, че няма да има никакво допълнително финансиране от страна на близки и роднини, очаква се това да бъде покрито изцяло от държавата- допълнителното материално стимулиране на хората вътре в тези институции също може да бъде доплащано и от близките тогава, когато има такива възможности. В момента много идеи излязоха в рамките на тази среща, но все още нищо не можем да обявим конкретно, но със сигурност това, което е необходимо, е да има повече интегрирани услуги, да са социално-здравни услугите, защото в момента очакванията, пак казвам, не са като към социална услуга, т..е не са за това само да се подпомагат социалните нужди на човек, но са повече в сферата на медицинското обслужване, а в момента социалнте услуги не са готови да направят това.

 

Водещ:Казвате, че до момента са по-скоро обсъждания, а някакви реални стъпки, реформи, пак ще ги наречем с това клише, но...

 

Деница Сачева: Предстои да обсъдим в рамките на министерството и ще обявим това.

 

Водещ:Нека да минем обаче към няколкото закона, които са ябълката на раздора от известно време насам, поне не разбира много голяма част от обществото какво се случва с тях. Законът за социалните услуги, какво се случва с него в момента, преработва ли се?

 

Деница Сачева: Законът за социалните услуги, знаете, че от неговото влизане в сила е отложено с 6 месеца, като бяха събрани различни мнения и становища, може би над 30 до момента на различни организации, включително на омбудсмана. Тези становища са обобщени, изпратени са в НС. Това, което обсъждахме с депутатите, беше да се сформира работна група, която да бъде от юристи, ангажирани в областта на семейното и конституционното право, и те да предложат конкретни текстове, защото предложенията, които получихме, те далеч излизат извън обхвата на ЗСУ.

 

Водещ:Например?

 

Деница Сачева: Ние многократно сме казвали, че ЗСУ не третира семейните отношения, не се занимава с това да регулира теми, като например, осиновяването, теми като приемната грижа в този смисъл, в който получихме предложения. Дефиницията, например, за дете в риск не се намира в този закон, тя се намира в ЗЗД. Част от предложенията, които получихме са свързани в много текстове на семейния кодекс, т.е. това излиза далеч извън обхвата на ЗСУ. Именно затова смятаме, че е разумно всички тези предложения да бъдат дадени на професионалисти, на хора, които професионално се занимават с тази материя и те да предложат конкретни текстове за промени в други закони и съответно, когато имаме тези предложения, тогава да направим широко обществено обсъждане.

 

Водещ:Но г-жо Сачева, вие знаете, това, което възмути хората, или поне онази част, която така прочетоха закона, е, че ще се отнемат деца. Накъде върви това, в каква посока са тези разговори на тези притеснени родители и организации?

 

Деница Сачева: Ако нещо не съществува и няма да се случва, на мен ми е много трудно да кажа как мога да променя това.

 

Водещ:То не беше обяснено очевидно, затова ви питам сега, обяснявате ли, говорите ли?

 

Деница Сачева: Да, започнахме първата дискусия в Стара Загора, сега продължават, още 5 дискусии има, които ще бъдат в няколко града в България. Графикът на дискусиите е обявен вече на страницата на МТСП, така че всички, които се вълнуват от тази тема, са добре дошли, могат да дойдат, да участват в дискусията, да поставят своите страхове. Многократно обяснявам и повтарям това, че само в рамките на миналата година са над 1700 децата, които останаха в своите семейства, т.е. не държавата е искала да вземе тези деца, а родителите им по различни причини са се колебаели и са искали да ги изоставят. И вследствие на подкрепата, която са получили от социалните работници, тези деца останаха в своите семейства. Така че тази тема е изключително болезнена, но с нея спекулациите продължават и вече достигат както виждате и до едни геополитически сблъсъци, геополитически спорове. Ние не може да не си зададем този въпрос защо едни и същи хора протестират за много и различни теми. Те са едни и същи. Те не са очевидно... за много от хората, които протестират, това не е кауза. Очевидно за много от хората, които протестират, каузата е друга.

 

Водещ: Каква?

 

Деница Сачева: Както вече казах геополитическа кауза за това накъде върви България и какъв трябва да бъде пътят на България. Дали пътят трябва да бъде към Европа и евроатлантически или трябва да бъде някакъв друг.

 

Водещ: Искате да кажете, че външни намеси има някакви?

 

Деница Сачева: със сигурност.

 

Водещ:Откъде?

 

Деница Сачева: Не може ние постоянно да повтаряме...

 

Водещ:Норвегия е много често споменавана, затова ви питам?

 

Деница Сачева: Аз не мога да обвинявам държави така с лека ръка, но със сигурност виждате какво се случва и кои са партиите, които застават ад подобни протести, включително днес се очаква да има такъв протест. Така че тези отговори мисля, че са ясни за българското общество. Това, което мен ме тревожи, е, че продължава да има хора, които да спекулират с това, че държавата ще отнема деца, защото това категорично не е вярно и е доказано вече в много и различни случаи, които ние имахме възможност да представим. Социалните се намесват в изключително тежки ситуации, там, където действително има застрашен живот и здраве на детето и съответно има случай на насилие и българският модел за социална политика, няма да се уморя да повтарям това, той не разделя детето от семейството. Напротив, винаги се работи с биологичното семейство, винаги се работи с разширеното семейство и едва когато вече всички варианти са изчерпани, тогава се преминава към други варианти, към извеждане на детето от семейството. Но дори и когато едно дете е в приемно семейство, за разлика от много други модели, които бяха цитирани в българските  медии, в приемното семейство се насърчава грижата и контакта и връзката с биологичното семейство. Тя в никакъв случай не прекъсва и винаги се работи за това детето да се върне в своето биологично семейство.

 

Водещ:Да, но да не се минава от едната крайност в другата, да, държавата да не се намесва, но виждаме, деца убиват деца, деца се отглеждат сами, родителите ги няма или са оставени на баба и дядо в добрия случай и тогава всички се питат къде са социалните, защо нищо не са направили през цялото това време?

 

Деница Сачева: Именно, аз искам тези въпроси да бъдат зададени към хората, които протестират. Защото хората, които протестират, никога не коментират тези случаи. Те никога не коментират случаите на деца, които са... както вие сама казахте, деца, които са бити, които са насилвани, деца, които умряха в България поради родителска небрежност. Тези случаи никога не се коментират в тези групи. В тези групи много внимателно, във Фейсбук имам предвид групите, много внимателно се изчистват всякакви такива мнения, а единствено и само се насочва вниманието към отделни казуси, включително се вадят и стари репортажи. Например в момента във Фейсбук групата се върти един репортаж от преди няколко години от Кнежа, там, където децата са при майката още същия ден, когато репортажът е излъчен, само че  този случай много отдавна е затворен, но в момента изключително манипулативно той отново върви във Фейсбук. Така че ние не можем да продължаваме да се борим с измислени истории. Очевидно някой има интерес тези неща да продължават да плашат хората.

 

Водещ: Но да припомним, че все пак законът беше оттеглен и с настояването на депутати, т.е. за това време, за което трябва да се преразгледа, ще стигне ли този път всичко да бъде ясно, да се знае за какво се гласува поредният такъв закон и да влезе в сила след 6 месеца наистина. Ще стигне ли времето?

 

Деница Сачева: Надявам се да стигне времето! Времето е доста, така че дискусиите продължават и както вече ви казах, след като бъдат предложени текстовете от юристите, тогава ще бъдат подложени на обществено обсъждане.

 

Водещ:И още един закон обаче показа някакви слабости, Законът за личната помощ, предизвика и протести на майките с деца с увреждания, защо? Те поискаха оставката ви.

 

Деница Сачева: ЗЛП е закон, който се отнася за хората с увреждания. Но услугата личен асистент не е само за хора с увреждания. Услугата личен асистент е и за самотноживеещи възрастни хора, за хора, които не могат да се самообслужват по една или друга причина и които нямат телкови решения. Тези хора никога не са били в обхвата на този закон и те всъщност останаха извън възможността да ползват такива услуги, включително и с отлагането на ЗСУ се създаде още един допълнителен проблем, защото в момента няма как да бъде разработен и стандартът за тази услуга, няма нормативното основание, за което да бъде изработен този стандарт. В текстовете на този ЗЛП е записано, че до 30 юни трябва да бъде представена оценка за въздействието на закона, след като той е стартирал в действие и тогава вече нека да няма дума срещу дума, нека да видим когато бъде оценката за въздействие направена, да видим дали този закон изпълнява целите, за които е създаден. И до каква степен всъщност е ефективно това, което се случва. Защото в рамките на закона има предвидени и такива текстове, например, хората, които са с 90 и над 90% степен на увреждане, те трябва да се откажат от част от своите добавки, за да могат да получат услугата личен асистент, докато тези, които са под тази степен, няма нужда да се отказват от  нищо. твърдя, че с текстовете на този закон са създадени различни разделения между групи нуждаещи се и че в този смисъл трябва да има съответните преработки. Но пак казвам, бих искала да имаме цялостна оценка на въздействие на този закон преди да се вземат съответни мерки.

 

Водещ:Нека обаче отново да конкретизираме и да кажем, програмата за личните асистенти, националната програма, която беше одобрена, някои хора останаха без такава възможност за подкрепа, има ли решение?

 

Деница Сачева: От 1 януари изпаднаха от обхвата на ЗЛП около 13 хил. души. Вчера МС прие национална програма за личните асистенти, която е в рамките на националния план за действие по заетостта. 16.6 млн. лв. са отделени за това. Те са в рамките на бюджета на МТСП, т.е. ние се отказваме от определени политики в момента в сферата на заетостта, тъй като отчитаме нисък ръст на безработицата в момента. За сметка на това даваме възможност безработни хора да се наемат, за да могат да бъдат лични асистенти на хората, които са под 90% вид и степен на увреждане и на тези възрастни хора, самотноживеещи, които са без възможност за самообслужване.

 

Водещ:Т.е. това е решението?

 

Деница Сачева: За момента да. Днес и утре ще бъдат информирани общините и бюрата по труда.

 

Водещ: Как ще се кандидатства?

 

Деница Сачева: Хората, които попадат в тези категории, могат следващата седмица да потърсят в общината повече информация, съответно да подадат заявления. Няма да им бъде правена допълнителна индивидуална оценка, те вече имат такава. По-скоро общината и бюрата по труда ще им съдействат, така че те да могат да си наемат асистенти максимално бързо.

 

Водещ:Да ви върна към въпроса за протестите, който предизвика ЗЛП. И тук ли има подведени хора? Поискаха оставката ви, знаете.

 

Деница Сачева: Имаше 20 човека пред МТСП, които имаха различни искания. Там беше и Екатерина от Балша, един много нашумял случай, там бяха и майки на деца с увреждания, там имаше и хора, които протестират срещу СЕТА, срещу различни други политики на правителството. Така че протестът беше много разнообразен. Основно тезата на хората, които протестират, в частта, в която аз разпознавам, че има някакво отношение, това е за противопоставянето на закона за личната помощ срещу закона за социалните услуги.

 

Водещ:Те много и се бъркат между другото двата закона.

 

Деница Сачева: Точно това още веднъж показва, че това прибързано прието законодателство под натиск и в обслужващо различни политически цели към онзи момент, всъщност е несправедливо, защото то разделя хората. Всички тези хора са нуждаещи се. Ние не можем да кажем, че майките на децата с увреждания са повече нуждаещи се от възрастните хора над 65 години, които също имат нужда от грижа. Не би било справедливо да кажем, че хората, които са с 90% степен на увреждане, са повече нуждаещи се от тези, които са с 89.9. Т.е. аз говоря за това, че трябва по-цялостно решение, такова, което да предлага действително справедливо ползване на обществените ресурси за съответните нужди на съответните групи хора.

 

Водещ:А що се отнася до някаква подреденост ли, как да се изразя по-точно, самият Хасан Адемов, председателят на социалната комисия, предложи да се нарпави нещо като кодекс, който да обедини всички тези законодателни...

 

Деница Сачева: Това е едно от предложенията, по които обмисляме в момента и евентуално бихме работили, защото така както има КТ, така както има КСО, би могло да има и кодекс за социална защита, в която да влизат всички теми, свързани със социалното подпомагане и социалните услуги за хората. Защото именно когато има цялостно добре обмислено законодателство, балансирано между различните интереси добре на хората, тогава можем да говорим за справедливост. Вчера имаше 20 души, пак подчертавам, пред МТСП, аз се отнасям с уважение към исканията на всеки един човек, но хората с увреждания в България са 654 хил., а децата с увреждания са 26 хил. И аз съм длъжна да чувам дори и гласовете на онези, които мълчат.

 

Водещ:Това ли им казвате в момента с исканата оставка? Просто да ви дадат време, за да си свършите докрай поетите ангажименти?

 

Деница Сачева: Казвам, че трябва да се намерят балансите и трябва да се отчитат всички интереси. Не може да има диктат нито на мнозинството, нито на малцинството.

 

Водещ:И като говорим за хората с увреждания, тяхната реализация на пазара на труда, която не е никак лесна. Тя е, от една страна, и с по-труднодостъпната градска среда, от друга  страна, предразсъдъците на някои работодатели, как държавата помага?

 

Деница Сачева: В момента на страницата на АХУ е публикувана национална програма, която да подкрепи работодателите, които биха искали да наемат хора с увреждания. Тя е поставена за обществено обсъждане, след 31 март ще може да се кандидатства по нея. Предвидени са 4 мерки. До 10 хил. лв. може да получи работодател за наемане на лице с увреждане, съответно за подготовка на работното място, ако трябва да има някакво преустройство, включително и за обучение и квалификация. Това е една конкретна мярка, с която бихме могли да подкрепим намирането на работа на хора, които са с различен вид и степен на увреждане. Разбира се, ние насърчаваме такива хора активно да се регистрират в БТ, защото често получаваме и запитвания от работодатели, които пък от своя страна търсят такива лица за конкретна работа, но не винаги и от страна на хората с увреждания има достатъчна активност. Но това е една от резервите на пазара на труда, хората с увреждания, както и младите хора, които нито учат, нито работят, и младите пенсионери, и специално мерките, които ще бъдат в сферата на заетостта и на хората с увреждания през следващите години ще стават все повече.

 

Водещ:Казахте хората, които нито работят, нито учат, 170 хил. казаха, че са те?

 

Деница Сачева: Да, НСИ дава такива данни. Те се увеличават във времето, от 156 хил. вече са 177 хил. Ние искаме да разберем малко повече да тези хора, защото те са... така ги водим, като хора, които нито учат, нито работят, но трябва да направим, сега в момента сме стартирали такава кампания, за да съберем информация от различните институции, от ГРАО, от НАП, от АЗ, да съберем заедно тези данни и да видим къде се намират тези хора, да направим профил за тяхната възраст, образование...

 

Водещ: Как ще ги мотивирате да учат или да работят?

 

Деница Сачева: Първо трябва да познаваме един проблем, за да можем да го решим, така че ние започваме първо с това да съберем информацията за тях, защото до момента само цитираме това число и зад него нямаме никаква разбивка. Така че нека първо да се запознаем по-детайлно с проблема, да видим дали са концентрирани в определени области на страната, отпаднали ли са от образователната система след 16-годишна възраст и вече след това ще излезем с конкретни мерки. В бюрата по труда работят трудови медиатори, има програми, с които те биха могли да бъдат ангажирани, да бъдат привлечени за професионална квалификация, но паралелно с това работим и по система за валидиране на уменията на тези хора, защото една част от тях предполагаме, че работят в черния сектор, т.е. те притежават определени умения и биха могли с тези свои умения те да се включат на пазара на труда.

 

Водещ:На финала на нашия разговор ще маркираме и тези важни теми, едната е борбата с фалшивите болнични. Тема, която се прехвърля от миналата година за тази. Ще се намери ли решение, което и работодатели, и държава, и работници да приемат за свое?

 

Деница Сачева: Дискусиите продължават. НСТС има още 10 дни срок, в който по решението на МС, в който трябва да излезе с определено становище, работните групи там коментират. На този етап вероятно ще остане това заплащане на 3 дни от работодателя, тъй като няма решение за това държавата да поеме тези плащания, но пък за сметка на това ще се дискутират все по-сериозни и по-тсриктни мерки по отношение на контрола върху фалшивите болничните както по отношение на работодателите, така и по отношение на хората, които ги издават.

 

Водещ:Контрол от страна на кого, кой кого ще контролира?

 

Деница Сачева: Контролът ще бъде съвместен между институциите на МЗ, между РЗИ, НОИ и службите по трудова медицина.

 

Водещ:Що се отнася до пенсиите и втория стълб на осигуряването, все още няма някакво кой знае какво решение, но се чу, че е възможно да има отлагане на тази втора пенсия и изплащането от частните фондове?

 

Деница Сачева: Не, няма такова нещо. Втората пенсия ще се изплаща както е по закон. По-скоро се дискутират в момента първо фазите на изплащане и какво да бъде предприето в това отношение. Все още има дискусии по тази тема. Предстоят ни срещи с асоциацията на пенсионните дружества, така че вероятно до края на месец февруари, началото на март ще можем да предложим текстове, които да са за публично обсъждане. Нещо, което обаче със сигурност би трябвало да се коригира, и в момента се правят съответните изчисления, за да се види до каква степен това ще бъде възможно, това е т.нар. коефициент на корекция, защото действително в момента той създава проблеми и е несправедлив. Хората, които би трябва да се пенсионират, не би трябвало да имат коефициент за корекция за онези 20 години, в които не се са се осигурявали в УПФ, а са се осигурявали само в НОИ. Това е една тема, по която търсим в момента решение и аз ще настоявам за това да намерим такова решение, защото смятам, че действително това е несправедливо.

 

Водещ:Т.е. тази несправедливост е за първата партида хора, които ще получат..?

 

Деница Сачева: Не, за коефициента на корекция въобще за тези хора, които са започнали да се осигуряват и са се осигурявали в НОИ преди 2000 г.

 

Водещ:А за хората, които ще вземат втора пенсия от частните фондове, първите такива, за тях също имаше някакви несправедливости?

 

Деница Сачева:  Те също ще попаднат в този коефициент на корекция, ако се приеме това нещо и ако разбира се, разчетите го позволяват.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България