Рубрики


Семейни помощи за деца


Семейните помощи за деца имат за цел да подпомогнат отглеждането на децата в семейна среда. По реда на Закона за семейни помощи за деца се предоставят девет категории помощи, като за всяка една от тях е възприет разграничителен критерий, съобразен с предназначението на конкретната семейна помощ. Повечето видове семейни помощи се отпускат на семействата, независимо от техния доход. За друга част от семейните помощи за деца са въведени специфични критерии, съобразно тяхната насоченост или законово определения за съответната година доход на член от семейството. Необходимо е да се подчертае, че за децата с трайни увреждания, децата с един жив родител и децата, настанени в семейства на роднини, близки или в приемни семейства всички видове семейни помощи се предоставят с облекчен режим, независимо от доходите на семейството. 
 
Деца и семейства
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България