Рубрики


Хора с увреждания


Визията на Министерството на труда и социалната политика за развитието на политиката за интеграция на хората с увреждания през последните години е тясно свързана с прилагането на интегриран подход при управление на политиката. Политиката за интеграция на хората с увреждания е свързана с универсалността, неделимостта и взаимната зависимост на всички права на човека и основни свободи и необходимостта на хората с увреждания да бъде осигурено пълното ползване на правата без каквато и да е дискриминация. В тази политика се прилага личностно ориентиран подход, който се основава на правата на човека, насочен е към осигуряването на интеграцията и пълноправното участие на хората с увреждания в обществения живот. Стратегическата цел на МТСП в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания през 2015 г. е интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот чрез създаване на условия и гаранции за равнопоставеност, социална интеграция и упражняване на правата, подкрепа на хората с увреждания и техните семейства, както и интегрирането им в работна среда.

Хора с увреждания
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България