ДК 05_00-03         

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Администрацията на Министерството на труда и социалната политика непрекъснато се стреми да удовлетворява изискванията на своите клиенти. За тази цел събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания.

Ако желаете да споделите нещо с нас по повод предоставяните административни услуги, използвайте формата за Похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на Министерството на труда и социалната политика. Моля, попълнете задължително полетата, отбелязани със (*)!

Ако желаете, можете да ни изпратите документи, свързани със случая!

Полетата, отбелязани със (*), са задължителни!

 

Данни за лицето подало информацията
Област
Община  
Населено място
Тип населено място
Име(*)
Вид на описанието(*)
Адрес(*)
Телефон
Мобилен телефон
Електронна поща
За какво се отнася похвалата, сигналът или оплакването във връзка с обслужването от служителите?(Предоставете подробности кога, къде, кой, какво е направил!) Направете своето предложение!(*)
 
Желаете ли да се свържем с Вас на посочените адрес, телефони или e-mail по поставения проблем? ДАНЕ
Ако желаете можете да ни изпратите документи, свързани със случая!
Изберете файл:
Изберете файл:
Изберете файл:
Задължително поле за попълване*:

Полетата отбелязани с (*) са задължителни