Стратегии


СтратегииСтратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

Протоколно решение №36 от заседание на МС от 28 август 2019 г.

 

План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност 2019 г.

 

План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 2020 - 2021 г.

 

Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 година

 

Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.

 

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

 

Национална стратегия за дългосрочна грижа

 

Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

 

План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

 

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020

 

Отчет за изпълнение на Националната програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г. към 31.12.2018 г.

 

 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin