"Горещ" телефон


"Горещ" телефон                                                               

Отговори на най-често задаваните въпроси в Колцентъра на МТСП по време на извънредното положение

 

 

У В А Ж А Е М И   Г Р А Ж Д А Н И, 

Звънете на безплатния телефон

                                              0 800 88 001

Вие получавате бърза и изчерпателна информация по въпроси, отнасящи се до политиките от компетентността на министъра на труда и социалната политика, и дейностите, администрирани от Министерството на труда и социалната политика и на агенциите – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика.

Ние гарантираме точни, ясни и кратки отговори – всеки работен ден, от 8.00 до 18.30 часа – по повод на:
*  искане за консултация в областта на:

 • социалните помощи

 • социалните услуги за възрастни

 • интеграцията на хората с увреждания

 • заетостта и безработицата

 • трудовото право и общественото осигуряване

 • безопасността и здравето при работа

 • европейското социално право и международните трудови спогодби

 • подкрепата за детето и семейството

 • свободното движение на работници, миграция и интеграция

 • социални схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

 • програми, проекти и мерки, финансирани от държавния бюджет.

*  подаване сигнали и оплаквания по трудовоправни и социални проблеми, включително и по осъществяването на предлаганите над сто услуги от агенциите и МТСП. Получените сигнали предоставяме за проверка на компетентната администрация към министъра на труда и социалната политика.

В случай че се обадите извън работното ни време, Вие можете да заявите своето питане на запис - след неговото прослушване ние ще се свържем с Вас между 8.00 и 18.30 часа.

Търсете ни и във фейсбук на: https://www.facebook.com/Call.center.for.information/ - Кол център на Министерство на труда и социалната политика.

Разчитайте на нас, екипa на Центъра за обаждания (кол центъра) на МТСП! Очакваме Ви!

***

       При Ваше желание, след като ползвате нашите услуги "Горещ телефон", в приемната намерете и попълнете или оттук - изтеглете, попълнете и ни изпратете:

* Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

  или

* Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение

 

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin