Кариери


Кариери 

ВАЖНО: СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Решение на 44-то Народно събрание на Република България за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г. включително, във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и Заповед № РД01-191/16.03.2020 г., изм. и допълнена със Заповед № РД01-235 от 08.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, всички обявени конкурси и подбори по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител се спират до етапа, на който се намират в момента, включително и приемането на документи. 

Информация за възобновяване на обявените конкурсни процедури и подбори по реда на чл. 81а от ЗДСл, включително и продължаване на приема на документи, ще бъде публикувана на сайта на Министерството на труда и социалната политика.

 

Oбява за конкурс за свободна длъжност старши експерт в отдел „Жизнено равнище и демографска политика”, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

 

Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл)

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

 

 

Обявление за провеждане на процедура за подбор на външен член на одитния комитет на Министерството на труда и социалната политика (краен срок  за подаване на документи до 17:00 ч. на 16.03.20 г.)

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin