Второстепенни разпоредители с бюджет


Второстепенни разпоредители с бюджетДържавна агенция за закрила на детето

http://sacp.government.bg/

 

Агенция по заетостта

http://www.az.government.bg/

 

Агенция за социално подпомагане

http://www.asp.government.bg/

 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

http://www.gli.government.bg/

 

Агенция за хората с увреждания

http://ahu.mlsp.government.bg/home/

 

Национален институт за помирение и арбитраж

http://www.nipa.bg/

 

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

http://www.chrdri.net/

 

 

Фонд "Социална закрила"

http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=436

 

Фонд "Условия на труд"

http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin